مقاله بررسي توزيع اندازه بلورها در سنگ هاي آذرين: رهنمودي بر روند تکامل ماگما در اتاقکهاي ماگمايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۴۱۹ تا ۴۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي توزيع اندازه بلورها در سنگ هاي آذرين: رهنمودي بر روند تکامل ماگما در اتاقکهاي ماگمايي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توزيع اندازه بلورها
مقاله تکامل ماگما
مقاله اتاقک ماگمايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آيتي فريماه
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوري سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش از بررسي کمي بافت و توزيع اندازه بلورها بر فنوکريست هاي آمفيبول، پلاژيوکلاز و کوارتز همراه با بررسي هاي ريز پردازشي و دما  فشارسنجي روي کاني آمفيبول استفاده کرديم تا در خصوص فرايندهاي شکل گيري ماگما در اتاقک ماگمايي آگاهي هايي به دست آوريم. بررسي هاي سنگ نگاري و استفاده از دما  فشار سنجي همراه با بررسي منحني هاي توزيع اندازه بلورها در سنگ هاي آذرين نئوژن جنوب غرب تهران، نشانگر حضور سه توزيع جمعيتي در آمفيبول هاست که حاکي از شرايط متفاوت تبلور در اعماق متفاوت و حضورحداقل سه اتاقک ماگمايي است. حضور پلاژيوکلاز در گدازه ها نشان دهنده تکامل ماگما در سطوح کم عمق تر و در شرايط فوگاسيته نسبتا پايين تر آب و در اتاقک ماگمايي نزديک به سطح است.