مقاله بررسي توزيع بيولوژيکي ۱۵۳Sm-EDTMP حاصل از پرتودهي هدف هاي ساماريم طبيعي و غني شده در موش هاي صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۹ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي توزيع بيولوژيکي ۱۵۳Sm-EDTMP حاصل از پرتودهي هدف هاي ساماريم طبيعي و غني شده در موش هاي صحرايي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توزيع بيولوژيکي
مقاله راديوداروي ۱۵۳Sm-EDTMP؛ پرتودهي
مقاله ساماريم طبيعي و ساماريم غني شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مفتاحي معين
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي ساماني علي
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: شمسايي ظفرقندي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: قنادي مراغه محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
۱۵۳Sm-EDTMP يکي از راديو داروهاي شناخته شده براي تسکين دردهاي ناشي از متاستاز استخوان مي باشد. با اين وجود، اين راديو دارو تنها در تعداد اندکي از کشورها استفاده مي شود. اين امر ناشي از عوامل مهمي چون قيمت بالاي ساماريم غني شده (که به طور معمول به عنوان هدف براي پرتودهي استفاده مي شود) و نيم – عمر کوتاه ۱۵۳Sm مي باشد. در اين پژوهش، پس از پرتودهي نمونه هاي طبيعي و غني شده ساماريم و انجام عمل نشان دارسازي، مقادير مشخصي از راديو داروهاي به دست آمده به تعدادي موش صحرايي تزريق و در بازه هاي زماني معين اين موش ها قرباني شده و برخي از اندام هاي آن ها جدا گرديد تا با بررسي توزيع فعاليت در اندام هاي مختلف و به ويژه استخوان به عنوان بافت هدف، امکان استفاده از ساماريم طبيعي به جاي نمونه غني شده بررسي شود. بر اين اساس، ملاحظه شد که از نقطه نظر توزيع بيولوژيکي، نتايج قابل قبولي براي نمونه طبيعي در مقايسه با نمونه غني شده حاصل مي شود.