مقاله بررسي توسعه پايدار حمل و نقل در ايران با استفاده از تحليل چند هدفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۳۲ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي توسعه پايدار حمل و نقل در ايران با استفاده از تحليل چند هدفي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه پايدار
مقاله حمل و نقل
مقاله تحليل چند هدفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رصافي اميرعباس
جناب آقای / سرکار خانم: زرآبادي پور شيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تمامي جوامع، رشد و توسعه اي كه بدون محدوديت و لجام گسيخته باشد، تبعات منفي به دنبال خواهد داشت. توسعه پايدار در حقيقت پاسخي براي مقابله با اين اثرات منفي است. توسعه پايدار ابعاد گسترده اي دارد و بسياري از جوانب زندگي بشر را در بر مي گيرد. توجه به حمل ونقل به عنوان يك جزء لاينفك از زندگي انسان و به دليل اندركنش همه جانبه اي كه با ابعاد كليدي جامعه دارد، در بسياري از پژوهش هايي كه در زمينه پايداري انجام گرفته، ظاهر شده است. توسعه پايدار حمل ونقل را مي توان داراي سه بعد اصلي دانست كه شامل ابعاد اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي است. يك ديدگاه شرط رسيدن به توسعه پايدار حمل و نقل را برقراري تعادل و هماهنگي بين اين ابعاد مي داند. هر كدام از اين ابعاد در تاثير متقابل با حمل و نقل هستند كه در اين مقاله به نحوه اين ارتباط اشاره شده است. به دليل اين كه توسعه پايدار پديده اي كيفي است، تلاش هاي مختلفي در جهت كمي كردن اين مفهوم صورت پذيرفته است. اما در ميان اين پژوهش ها، بررسي و تحقيق در مورد توسعه پايدار حمل و نقل در سطح ملي كم رنگ تر از بقيه به چشم مي خورد و يا صرفا به صورت جزيي به آن پرداخته شده است. به همين علت در اين مقاله سعي شده است كه توسعه پايدار حمل و نقل به صورت كلي و در سطح ملي مورد بررسي قرار گيرد. در راستاي نيل به اين هدف، شاخص هايي تدوين شده و مدلي توسط روش تحليل چندهدفي ارايه شده كه در آن رتبه بندي شاخص ها و گزينه ها بر اساس تحليل حساسيت مشخص شده است.