مقاله بررسي توليد پليمر PHA از لجن تصفيه خانه فاضلاب شهري و تاثير آن بر کاهش حجم لجن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سلامت و محيط زيست از صفحه ۴۵۱ تا ۴۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي توليد پليمر PHA از لجن تصفيه خانه فاضلاب شهري و تاثير آن بر کاهش حجم لجن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي هيدروکسي آلکانوات ها
مقاله لجن فعال
مقاله فاضلاب شهري
مقاله کاهش حجم لجن
مقاله راندمان توليد PHA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسچي نظامي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: گنجي دوست حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مختاراني نادر
جناب آقای / سرکار خانم: آيتي بيتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با توجه به اين که لجن توليد شده در تصفيه خانه ها يکي از مشکلات عمده در زمينه محيط زيست است، کاهش حجم لجن توليدي در اثر تشکيل پليمر از اهداف اين تحقيق بود.
روش بررسي: از يک راکتور
SBR (هوازي-بي­ هوازي) به حجم ۱۰ ليتر جهت سازگاري ميکروارگانيسم  ها و از يک راکتور توليد پليمر (PPR) به حجم۱٫۵ ليتر جهت توليد پليمر استفاده شد. خوراک اين سيستم از فاضلاب شهري به همراه غلظت هاي مختلف اسيدهاي چرب فرار (استات و پروپيونات سديم) تامين گشت و زمان هاي ماند سلولي ۵، ۷ و ۱۰ روز در ميزان توليد پليمر بررسي شد.
يافته ها: زمان ماند سلولي ۵ روز با اختلاف کمي از دو زمان ديگر پليمر بيشتري توليد کرد و استات با غلظت ۳۰۰۰
mg/L  در راکتور توليد پليمر بيش ترين راندمان توليد PHA يعني ۲۵ درصد وزن خشک سلول را نتيجه داد.
نتيجه گيري: توليد پليمر از لجن فعال باعث کاهش حجم لجن شد که بيش ترين ميزان کاهش حجم لجن با اعمال شرايط بهينه حاصل در روند تحقيق ۱۹ درصد بود.