مقاله بررسي تيتر آنتي بادي عليه هليکوباکتر پيلوري در بيماران مبتلا به سردردهاي ميگرني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران از صفحه ۲۴ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تيتر آنتي بادي عليه هليکوباکتر پيلوري در بيماران مبتلا به سردردهاي ميگرني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميگرن
مقاله هليکوباکترپيلوري
مقاله IgG؛ ELISA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي افرا
جناب آقای / سرکار خانم: كيخاوني ستار
جناب آقای / سرکار خانم: ملك شاهي سارا
جناب آقای / سرکار خانم: خراساني رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: ميگرن شايع ترين نوع سردرد است. به طوريکه %۱۲-۱۵ مردم جهان از آن رنج مي برند. يکي از جديدترين يافته ها وجود ارتباط بين عفونت هليکوباکترپيلوري و انواع ميگرن است. هدف از اين مطالعه تعيين تيتر آنتي بادي عليه هليکوباکترپيلوري در بيماران مبتلا به ميگرن در مقايسه با افراد سالم بود.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت مورد – شاهدي بر روي بيماران مراجعه کننده به درمانگاه مغز واعصاب و مطب هاي خصوصي شهر ايلام، به صورت نمونه گيري تصادفي ساده، انجام گرفت. گروه مورد ۷۰ نفر بيمار که تشخيص ميگرن در آنها قطعي بود. ۷۰ نفر از افراد سالم به عنوان گروه شاهد با مشخصات دموگرافيکي همسان گدوه مورد انتخاب شدند. نمونه خون جهت تعيين تيتر آنتي بادي IgG عليه هيلکوباکترپيلوري (روش ELISA) و گروه خون جمع آوري شد. ميانگين تيتر آنتي بادي در دو گروه مورد و شاهد با آزمون T-student مقايسه گرديد.
يافته ها: در گروه مورد، بيشترين گروه خونO  در ۳۵ نفر (%۵۰) بود. بيشترين مبتلايان به ميگرن در ۲۸ نفر (%۴۰) زن خانه دار بود که در ۲۱ نفر (%۴۵٫۷) عادات ماهانه در بروز سردرد موثر بود. ۵۳ نفر (%۷۵٫۷) از مبتلايان به ميگرن داراي اختلالات گوارشي مختلف بودند. در ۴۸ نفر (%۶۸٫۶) بروز ميگرن با مواد غذايي خاص ارتباط داشت. مهم ترين عامل بروز ميگرن وجود استرس در ۱۵ نفر (%۲۱٫۴) گزارش گرديد که در %۹۱٫۴ آنان اضطراب به دنبال سردرد مشاهده شد. در ۵۱ نفر (%۷۲٫۹) مبتلايان اختلالات خواب وجود داشت. ميانگين تيتر آنتي بادي در گروه مورد ۶۰٫۰۸ و در گروه شاهد ۲۱٫۸۲ بود، که اختلاف معني دار نشان داد (P<0.05).
نتيجه گيري: اختلاف معني دار در تيتر آنتي بادي مي تواند نشان دهنده اهميت بررسي عفونت هليکوباکترپيلوري در مبتلايان به ميگرن کلاسيک باشد. در اين رابطه نياز به انجام تست هاي تکميلي بيشتري است. ممکن است با درمان قطعي و ريشه کني اين باکتري بتوان به بهبودي يا کاهش شدت و دوره هاي سردردهاي ميگرني اميدوار بود.