مقاله بررسي تکنيک هاي بياني توصيف در اشعار نيما يوشيج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جستارهاي ادبي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تکنيک هاي بياني توصيف در اشعار نيما يوشيج
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توصيف
مقاله تکنيک هاي بياني شاعرانه و دستوري
مقاله نيما يوشيج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي عباس قلي
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: پارسا شمسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نيما يوشيج در توصيف موضوعات مختلف شعري از تکنيک هاي بياني متنوعي بهره گرفته است. در اين نوشتار به بررسي چگونگي به کارگيري اين تکنيک هاي بياني در دو گروه شاعرانه و دستوري پرداخته شده است. نيما در توصيف موضوعات شعري از تکنيک هاي بياني دستوري بيش از تکنيک هاي شاعرانه بهره برده است. اين تکنيک ها شامل کاربرد صفت، قيد، جمله صله، مسند صفتي، جمله توصيفي و فعل هاي تصويري است. بسامد استفاده از صفت و جمله توصيفي در اشعار وي بيش از ساير تکنيک هاست. از ميان تکنيک هاي شاعرانه نيز، تشبيه در جايگاه نخست قرار دارد و پس از آن تکنيک هايي همچون نماد، تمثيل، کنايه، استعاره و تشخيص قرار دارند. کاربرد بيشتر تکنيک هاي بياني دستوري بيانگر اين است که نيما در نزديک کردن شعر به نثر و بيان طبيعي خود تا حدود زيادي موفق بوده است.