مقاله بررسي تکنيک هاي روايي در رمان شازده احتجاب هوشنگ گلشيري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در ادب پژوهي از صفحه ۷ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تکنيک هاي روايي در رمان شازده احتجاب هوشنگ گلشيري
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شازده احتجاب
مقاله رمان
مقاله راوي
مقاله زاويه ديد
مقاله گلشيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنلي كاووس
جناب آقای / سرکار خانم: قلاوندي زيبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در داستان نويسي مدرن بسياري از شيوه هاي سنتي روايت از ميان رفته و معمولا صناعت داستان بيشتر از محتواي آن در کانون توجه قرار گرفته است. رمان کوتاه شازده احتجاب اثر هوشنگ گلشيري يکي از نخستين داستان هاي ايراني است که در آن به «فرم» داستان و شيوه هاي روايت بيش از هر چيز ديگر تکيه شده است. از نکته هاي مهم اين رمان، چرخش هاي به جا و به موقع زاويه ديد است. بررسي و تحليل زاويه ديد و شيوه هاي روايي با ديدگاه هاي متفاوت از بحث هاي جديد نقد ادبي است که امروزه به عنوان شاخه ا ي مستقل و مهم در مباحث داستان نويسي به آن توجه مي شود. گلشيري در اين رمان از تکنيک هاي تك گويي دروني مستقيم روشن و تك گويي دروني غيرمستقيم به شايستگي استفاده کرده و جريان داستان را پيش برده است. اين اثر از نظر روايت، رماني منسجم و ساخت مند است که همه بخش هاي آن به طور منظم و منطقي در جاي خود قرار گرفته اند. روايت در اين رمان به شيوه رمان هاي جريان سيال ذهن است اما اغتشاش آن گونه از رمان ها ندارد.