مقاله بررسي تکوين گل آذين در گياه زينتي مارگريت (Ramond Chrysanthemum maximum) به عنوان الگويي از گل آذينهاي کپه اي در تيره مرکبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۴۷ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تکوين گل آذين در گياه زينتي مارگريت (Ramond Chrysanthemum maximum) به عنوان الگويي از گل آذينهاي کپه اي در تيره مرکبان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيره مرکبان – گل مارگريت- تکوين – گلچه زبانه اي – گلچه لوله اي – گلچه‌هاي نازا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريف شوشتري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: مجد احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گياه مارگريت از تيره مرکبان و جزء گياهان زينتي فضاي سبز است و شاخه هاي بريده آن استفاده فراوان دارد. بررسي تکوين و تشريح مقايسه اي گلچه هاي زبانه اي و لوله اي گل آذين آن که از اهداف اين پژوهش است مي‌تواند الگوي مناسبي براي گونه هاي داراي گل آذين کپه اي باشد. غنچه هاي مارگريت در مراحل مختلف تکوين برداشت و پس از بررسي با استريوميکروسکوپ در FAA تثبيت شدند. برشهاي ميکروتومي پس از رنگ آميزي با هماتوکسيلين – ائوزين با ميکروسکوپ نوري مشاهده شدند. بررسي گل آذين و گلچه ها با ميکروسکوپ (SEM) انجام شد. نتايج نشان مي دهند که هنگام تحول مريستم رويشي ساقه به مريستم زايشي، ابعاد مريستم و رنگ پذيري آن افزايش يافته، مريستم ضمن مراحل تکوين به گلچه ها تغييرات ريختي از محدب به مسطح و تا حدي فرورفته را در محل گلچه ‌هاي مرکزي پيدا مي‌کند که ناشي از رشد سريعتر سهم هاي گلچه اي حاشيه اي و فشار به سهم هاي مريستمي گلچه‌هاي مرکزي مي‌باشد. در مراحل تکويني پيشرفته تر مريستم هر گلچه زبانه اي در حاشيه شروع به سهم بندي جديد مي کند و اجزاي هر گلچه را به وجود مي‌آورد. سه نوع گلچه زبانه اي شامل گلچه هاي نر – ماده، ماده و نازا مشاهده شدند كه همه داراي پنج پرچم با ميله هاي آزاد و بساکهاي پيوسته در قاعده هستند. مادگي داراي کلاله دو شاخه، خامه با سلولهاي ناهمگن، تخمدان يک خانه و تخمکها از نوع واژگون هستند. گلچه هاي لوله اي از حاشيه به مرکز مراحل تکويني خود را مي گذرانند. تعداد و وضع پرچمها و مادگي در آنها مشابه گلچه هاي نر – ماده زبانه‌اي است. دانه هاي گرده از نوع سه شيار – منفذي(Tricolporate)  هستند. تکوين گرده ها در بساک ناهمزمان است و علاوه بر دانه هاي گرده يک و دو سلولي، تعدادي گرده هاي سه سلولي نيز در خانه‌هاي گرده‌اي بساکها مشاهده مي‌شوند.