مقاله بررسي جابه جايي و پهن شدگي فونون هاي حساس به رامان نانو بلورهاي  TiO2 در فاز روتايل در دماهاي بالا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۴۶۳ تا ۴۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي جابه جايي و پهن شدگي فونون هاي حساس به رامان نانو بلورهاي  TiO2 در فاز روتايل در دماهاي بالا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طيف سنجي پس پراکندگي رامان
مقاله محلولي – ژله اي
مقاله دماي بالا
مقاله نانوبلور
مقاله ميکروسکوپ الکتروني روبشي
مقاله دي اکسيد تيتانيم
مقاله فاز روتايل
مقاله جفت شدگي فونون – فونون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيرپايي علي
جناب آقای / سرکار خانم: ملک فر رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بلورهاي نانويي دي اکسيد تيتانيوم (TiO2) در فاز روتايل با ابعاد ۶۸nm به روش محلولي – ژله اي تهيه، و ساختار و اندازه بلورک ها به روش پراش XRD و SEM تعيين شدند. عوامل مختلف در پهن شدگي و جابه جايي مدهاي رامان در فاز روتايل و در دماهاي مختلف به ويژه در دماي بالا مورد بررسي قرار گرفت و تاثير اندازه ذره، تاثير نبود موازنه عنصري، فشار سطحي و جفت شدگي فونون – فونون ناهماهنگ علل پهن شدگي و جابه جايي مدهاي رامان شناخته شده و ميزان جفت شدگي فونون – فونون مورد بررسي قرار گرفته است.