مقاله بررسي جامعه شناختي الگوي مصرف لوازم آرايشي در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد واحدآستارا، تالش (غرب گيلان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جامعه شناسي از صفحه ۲۵ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي جامعه شناختي الگوي مصرف لوازم آرايشي در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد واحدآستارا، تالش (غرب گيلان)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي مصرف لوازم آرايشي
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله سرمايه فرهنگي
مقاله سرمايه اقتصادي
مقاله نمايش جلوي صحنه
مقاله عرضه شخصيت
مقاله اعتبار اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالحسن تنهايي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ارزبين فريد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش درصدد بررسي جامعه شناختي الگوي مصرف لوازم آرايشي در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد واحد آستارا و تالش به منظور پاسخ به پرسش اصلي اين پژوهش: «چرا و چگونه الگوي مصرف لوازم آرايشي تغيير يافته است؟» مي باشد. چارچوب نظري اين پژوهش، تلفيقي از نظريه هاي بورديو، گيدنز، گافمن، فرم وفيسک، و دوسرتو بوده است. اين پژوهش از نوع کيفي و در آن از رويکرد هاي مطالعه ميداني به عنوان رويکرد اصلي و مطالعه اسنادي به عنوان ابزار مکمل استفاده شده است. داده هاي پژوهش از طريق مشاهده و مصاحبه غيررسمي در دو موقعيت جلوي صحنه: موقعيت اول، حوزه رسمي (دانشگاه)، موقعيت دوم، حوزه غيررسمي (بيرون از دانشگاه) جمع آوري شده است. جامعه آماري شامل دختران دانشجوي دانشگاه آزاد واحد آستارا و تالش مي باشد.
نتايج اين مطالعه شامل يافته هاي توصيفي و تحليلي است که نشان مي دهد، افزايش سرمايه (اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي) زنان جامعه ايراني باعث تمايز و تفاوت نسبت به گذشته آن ها مي شود و از جمله عناصر مهم به شمار مي آيند.