مقاله بررسي جامعه شناختي تعامل رفتاري پزشك و بيمار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم رفتاري از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي جامعه شناختي تعامل رفتاري پزشك و بيمار
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رابطه پزشك و بيمار
مقاله كنش متقابل فعال
مقاله كنش متقابل غير فعال
مقاله رابطه متقابل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لياقت غلامعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله رابطه بين پزشك و بيمار را مورد مطالعه قرار داديم. با مفهوم دارونماها شروع كرديم كه در آن طبيب بدون دادن دارو به بيمار آنها را معالجه مي كند. سازازس تاماس (Szasz Thomas) سه نوع رابطه را در اين مورد تشخيص مي دهد. (۱) رابطه كنش متقابل فعال و غير فعال (۲) رابطه اي كه بيمار در فرايند درمان با پزشك همكاري دارد (۳) رابطه متقابل. ما همچنين مدل هاي تحليلي گافمن و الگوهاي متغير پارسن و عقايد ديويد تاكدت در خصوص پزشك ها را مورد بررسي قرار داديم.