مقاله بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر شادماني در سطوح خرد و كلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در مجله جامعه شناسي ايران از صفحه ۳۴ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر شادماني در سطوح خرد و كلان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شادماني
مقاله خوشبختي ذهني
مقاله انزواي اجتماعي
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله احساس ناامني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چلبي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدمحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر كوشش مي نمايد ضمن مرور رويكردهاي مختلف در باب شادماني، با اتخاذ رويكردي جامعه شناختي به بررسي شادماني بپردازد. در اين مطالعه دو روش به كار گرفته شد. يكي روش پيمايش است كه با انتخاب ۳۸۶ نفر از شهرهاي تهران، يزد، اردكان و ميبد و با استفاده از پرسشنامه شادماني آكسفورد انجام شد. ديگري روش تطبيقي كمي است كه با استفاده از داده هاي ثانويه صورت گرفت. طبق داده هاي اخير، رتبه سازماني ايران در ميان ۶۹ كشور، رده ۶۱ است كه رده نازلي است. داده هاي پيمايش نيز ميانگين شادماني در چهار شهر مزبور را در سطحي پايين نشان مي دهند. يافته هاي پژوهش همچنين نشان مي دهد كه روابط اجتماعي توام با اعتماد اثر تعيين كننده بر شادماني دارند و در اين ميان خانواده به عنوان عمده ترين تامين كننده شادماني افراد محسوب مي شود.