مقاله بررسي جامعه شناختي نسبت دموکراسي و سکولاريسم (مطالعه موردي تجربه دموکراتيک فرانسه و ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۱۷۱ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي جامعه شناختي نسبت دموکراسي و سکولاريسم (مطالعه موردي تجربه دموکراتيک فرانسه و ايران)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دموکراسي
مقاله سکولاريسم
مقاله نيروهاي اجتماعي
مقاله دموکراسي سکولار
مقاله دموکراسي ديني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قريشي فردين
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله يافتن پاسخي علمي به اين پرسش اساسي است که آيا بين دموکراسي و سکولاريسم نوعي تلازم منطقي برقرار است يا اينکه از يک منظر جامعه شناختي عامل ديگري در سکولاريزه شدن دموکراسي ايفاي نقش مي کند؟ در جستجوي پاسخ اين پرسش از اين فرضيه استفاده شده است که مهم ترين عامل تعيين کننده نسبت دموکراسي و سکولاريسم، گرايشات ايدئولوژيک نيروهاي اجتماعي غالب جامعه است. اين فرضيه با روش مطالعه موردي و کنکاش تاريخي بررسي شده است و در همين چارچوب تجربه دموکراتيک فرانسه و ايران مورد توجه قرار گرفته است. نتايج حاصله، فرضيه فوق الذکر را تاييد مي کند بر همين اساس مي توان گفت بين دموکراسي و سکولاريسم رابطه تلازم منطقي وجود نداشته و شکل گيري دموکراسي سکولار مسبوق به وجود زمينه اجتماعي ويژه اي است.