مقاله بررسي جامعه شناختي گفتمان هاي شعر جنگ تحميلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در ادبيات پايداري (ادب و زبان نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۱۸۹ تا ۲۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي جامعه شناختي گفتمان هاي شعر جنگ تحميلي
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنگ تحميلي
مقاله گفتمان
مقاله شعر
مقاله جامعه شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي حسام
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي تعامل بين ادبيات و جنگ تحميلي، علاوه بر نشان دادن بستر هاي اجتماعي و سير تحول اين تعامل، منتقدين ادبي را در درک بهتر آثار اين دوره و شناخت رسالت ادبيات دفاع مقدس کمک مي کند. در اين مقاله سعي شده است با بررسي گفتمان شعر جنگ تحميلي از منظر جامعه شناسي، نحوه انعکاس تحولات اجتماعي در شعر جنگ-حد فاصل سال هاي ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ هجري شمسي-نمايان گردد. اين بررسي حاکي از اين است که گفتمان شعر دفاع مقدس را مي توان به طور کلي به دو شاخه ايدئولوژيک و انساني-انتقادي تقسيم کرد. در گفتمان ايدئولوژيک که خود بر اساس لحن کلام شاعر به انواعي نظير شعاري-شورانگيز، حماسي-ملي، حماسي-عرفاني، نوستالوژيک و … تقسيم مي شود؛ آنچه بيش از هر چيز نمايان است؛ جايگاه ايدئولوژي انقلاب و ارزش هاي بر آمده از آن در ذهن و زبان شاعر است. در حالي که در گفتمان انساني-انتقادي بيشتر با نگاهي انسان شناسانه، فراملي و ساختارشکنانه نسبت به پديده جنگ مواجه هستيم.