مقاله بررسي جايگاه دهياري ها به عنوان نهادهاي ميانجيگري بين دولت و مردم (مورد مطالعه روستاهاي شهرستان نجف آباد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات سياسي و بين المللي از صفحه ۸۵ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي جايگاه دهياري ها به عنوان نهادهاي ميانجيگري بين دولت و مردم (مورد مطالعه روستاهاي شهرستان نجف آباد)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دهياري
مقاله دولت
مقاله روستا
مقاله نهاد ميانجيگري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري نژاد مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري صمد
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دهياري يکي از نهاد هاي جديد در توسعه روستايي است که در دهه اخير جهت اداره و مديريت توسعه روستايي ايجاد شده است. اگر توسعه بر مبناي نياز مردم انجام شود، مناسب تر و صحيح تر خواهد بود که اين کار در سطح محلي توسط دهياري ها انجام  گيرد. از اين رو دهياري به عنوان نماينده دولت در روستاها نقش بسزايي در حل و فصل مشکلات و مسايل روستاييان به دولت بر عهده دارد. سوال اصلي اين تحقيق بررسي جايگاه دهياري ها به عنوان نهاد ميانجيگري دولت و روستاييان در شهرستان نجف آباد است. روش مورد استفاده در اين تحقيق روش تحقيق کمي است که در آن رابطه روستاييان با دهياري با استفاده از پرسشنامه سنجيده شده است. براي تحليل رابطه بين روستاييان با دهياري از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است. يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد که روستاييان با وجود اينکه رضايت نسبتا بالايي از دهياران دارند، از سازمان هاي متولي توسعه روستايي که در روستاها به فعاليت مي پردازند، رضايت نسبتا خوبي ندارند. همچنين بر اساس ضريب همبستگي r پيرسون، رضايت از دهياريها با رضايت از دولت رابطه معناداري دارد و اين رابطه قابل تعميم به جامعه آماري مي باشد که رضايت از دهياريها باعث افزايش رضايت از دولت مي گردد. به طور کلي مي توان نتيجه گرفت که دهياران در برخي از وظايف سازمان هاي متولي توسعه روستايي، مي توانند به عنوان نهاد ميانجيگري بين روستاييان و دولت بکار روند.