مقاله بررسي جايگاه قدرت نرم در سياست: از دوران باستان تا زمان معاصر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات سياسي از صفحه ۱۴۳ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي جايگاه قدرت نرم در سياست: از دوران باستان تا زمان معاصر
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قدرت نرم
مقاله قدرت سخت
مقاله قدرت فرهنگي
مقاله توانايي تشويق
مقاله تهديد و اقناع
مقاله ارزش هاي فرهنگي
مقاله قدرت هوشمند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امام زاده فرد پرويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوشتار حاضر به روش اسنادي ابتدا ريشه هاي قدرت نرم را از گذشته هاي دور بررسي مي کند، سپس، عوامل تشکيل دهنده آن را تشريح و امکانات و محدوديت هاي عمده بر سر راه اعمال آن را ارزيابي مي نمايد. قدرت نرم از قرن ها قبل از ميلاد مورد توجه انديشمندان و حکمرانان در چين، يونان مصر و ايران قرار داشته است. در دهه هاي گذشته، و قبل از اينکه جوزف ناي قدرت نرم و جايگاه آن را بخصوص در حوزه سياست خارجي مفهوم سازي نمايد، دانشوراني چون آلفرد دو گرازيا، کلاوس نور و جان کنث گالبرايت شکل هائي از قدرت را تبيين کردند که با قدرت نرم شباهت و معني قانونمندي، مشروعيت و دموکراسي داشته و در مقابل قدرت سخت با زور و شيوه هاي توليد گذشته ربط داده شده است. منابع قدرت نرم را معمولا ارزش هاي فرهنگي، بازيگران سياسي، فرهنگ و خط مشي هاي سياستمداران و نهادها تشکيل مي دهند، اما برخي اوقات حتي نيروهاي نظامي، که قاعدتا بر قدرت سخت متکي هستند، توانسته اند نقش قدرت نرم را بازي کنند و ديکتاتورهايي چون هيتلر و استالين را موفق سازند تا از امکانات آن براي اهداف خود بهره گيرند. قدرت نرم را از طريق نظرخواهي از افکار عمومي، مصاحبه بانخبگان سياسي و مطالعات موردي مي توان اندازه گرفت.