مقاله بررسي جايگاه مبتدا درفارسي برپايه برنامه کمينه گرا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي زبان شناسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي جايگاه مبتدا درفارسي برپايه برنامه کمينه گرا
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مبتدا
مقاله گروه مبتدا
مقاله تاکيد
مقاله گروه تاکيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درزي علي
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي بيرقدار راضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمان[spec TP]  را جايگاه آن چيزي مي داند که از آن به عنوان مبتداي پس زمينه (backround topic) ياد مي کند، در حالي که اين جايگاه از نظر هگمن و گوئرون جايگاه فاعل است. تفاوت دوم آن که در فرضيه انشقاق گروه متمم-ساز پيشنهادي هگمن و گوئرون در فاصله بين گروه متمم ساز و گروه تصريف يا گروه زمان دو فرافکن بيشينه مبتدا وجود دارد که فرافکن مبتداي پايين تر خاصيت بازگشتي (recursive) دارد، در حالي که در تحليل کريمي تنها يک فرافکن بيشينه نقشي مبتدا وجود دارد. بر اين اساس، طبق تحليل کريمي در جملات داراي دو مبتدا، مبتداي جديد (shifted topic) در جايگاه شاخص گروه مبتدا و ديگري در جايگاه شاخص گروه زمان قرار دارند، در حالي که طبق تحليل هگمن و گوئرون هر يک از سازه هاي مبتدا در يکي از دو جايگاه شاخص گروه مبتدا واقع مي شود. در اين مقاله با استفاده از حرکت گروه هاي اسمي نا مشخص (non-specific) در ساخت هاي داراي سازه تاکيدي و نيز تطابق آن با فعل نشان خواهيم داد که تحليل هگمن و گوئرون از کفايت بيشتري برخوردار است.