مقاله بررسي جايگاه موالي در جامعه عصر اموي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در تاريخ از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي جايگاه موالي در جامعه عصر اموي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موالي
مقاله اعراب
مقاله امويان
مقاله مناصب نظامي ،پست هاي اداري
مقاله دانش هاي اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودآبادي سيداصغر
جناب آقای / سرکار خانم: چلونگر محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پس از توسعه اسلام در بيرون ازجزيره العرب اقوام گوناگوني به اين دين گرويدند. از آنجا که مردم اين سرزمين ها با جنگ و يا پيمان صلح تسليم اعراب شده بودند و نژادي غير از نژاد اعراب داشتند مراودات آنان و رابطه شان بايد به گونه اي مناسب حل مي شد. بوميان غيرعرب از طريق پيمان هاي جوار با اعراب پيوند يافتند و به موالي معروف شدند. در اصول و تئوري دين اسلام برابري همه ايمان آورندگان را مطرح مي نمود اما در عمل اينگونه نبود. موالي تا حدي در معرض توهين و تعصب اعراب قرار داشتند، پست هاي مهم به آنها داده نمي شد ولي آنها تدريجا نقش و جايگاه نسبتا مهمي را در پست هاي اداري، موقعيت والايي را در سپاه و ارکان نظامي دارا شدند. بسياري از فرماندهان معروف مسلمان از موالي بودند. غير از اين، در بين ساير مناصب افرادي از موالي ديده مي شد. امارت ها نيز در برخي از مواقع به آنان واگذار مي گرديد. دانشمندان اسلامي قرون نخستين اسلامي عمدتا از موالي بودند و آنها تاثيرات فرهنگي زيادي را از خود بر اعراب بر جاي گذاردند. موضوع اخذ جزيه از موالي و نومسلمانان مربوط به بخشي از موالي که کشاورز بودند و حامي آبرومند عربي پيدا نکرده بودند، مي شد آنها مي خواستند عضو ثابت سپاه شوند. در عهد اموي شورش مهمي که در واقع نشانگر اعتراض موالي برضد نابرابري اجتماعي باشد بوجود نيامد. هيچ کدام از قيام هاي عهد اموي را نمي توان يافت که فقط توسط موالي ايجاد شده باشد. موالي تنها گروه يا مهمترين گروه ناراضي عهد اموي نبودند.