مقاله بررسي جايگاه نظاميان در داستان هاي کوتاه سيمين دانشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۷۱ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسي جايگاه نظاميان در داستان هاي کوتاه سيمين دانشور
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادبيات داستاني
مقاله سيمين دانشور
مقاله نقد جامعه شناختي
مقاله ميليتاريسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پويان مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دانشور با رويکردي نسبيت انگار و پرهيز ازهرگونه مطلق انگاري يا نگرشي دواليستي، نظاميان را از يک سو مظهر قانون مداري، اجراي قانون و جرم ستيزي مي داند. و از ديگر سو به دليل وابستگي تام بروکراتيکاين طبقه به دولت، آنان را مجريان ناگزير فرمان ها و سياست هاي دولت قلمداد مي کند. دستورهايي که مي تواند در تقابل با جهان ارزشي، فکري و عاطفي آنان باشد. رويکرد او به حضور نظاميان به عنوان ابزار اقتدار دولت در جهان داستان هاي کوتاهش متفاوت با رويکرد ديگر نويسندگاني است که اين طبقه را در مقام يکي از طبقات تاثيرگذار در تحولات اجتماعي، سياسي جامعه ايران قلمداد کرده اند. از اين چشم انداز دانشور نظاميان داستان هاي خود را در آنچه انجام مي دهند، گاهي تا ساحت برائت پيش مي راند، اگرچه وي قائل به اين قابليت در ميان نظاميان است که آنان در تلاقي امر بروکراتيک غيرانساني با نظام ارزشي و ذهنيت عاطفي انسان مدارانه شان، عملکردي غيربروکراتيک داشته باشند و به ضد خود تبديل شوند، چنانکه در تقابل با منافع و مصالح کانون هاي اقتدار فراطبقاتي خود قرار گيرند.