مقاله بررسي جايگزيني کنجاله گلزا به جاي کنجاله سويا در جيره غذايي بر ترکيب لاشه قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي جايگزيني کنجاله گلزا به جاي کنجاله سويا در جيره غذايي بر ترکيب لاشه قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترکيب لاشه
مقاله قزل آلاي رنگين كمان
مقاله کنجاله سويا
مقاله كنجاله کلزا (کانولا)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: شفايي پور آريا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، ۵ جيره غذايي براي بررسي تاثيرات جايگزيني سطوح صفر، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصدي کنجاله سويا بوسيله کنجاله کلزا بر ترکيب لاشه قزل آلاي رنگين کمان با کمک نرم افزار UFFDA فرموله شد. تمامي جيره هاي فرموله شده داراي حدود ۳۸۰۰ کيلوکالري انرژي قابل هضم بر کيلوگرم و ۴۲ درصد پروتئين خام بودند. ۴۵۰ قزل آلاي رنگين کمان با ميانگين وزن اوليه ۱۰ گرم به طور تصادفي در ۱۵ تانک فايبرگلاس (۳۰ ماهي در هر تانک) معرفي شدند. به ازاي هر جيره فرموله شده، سه تکرار در نظر گرفته شد. جهت آناليز لاشه ماهي ها در ابتدا و انتهاي آزمايش، تعدادي ماهي به طور تصادفي انتخاب و نمونه هايي از لاشه چرخ شده آنها به آزمايشگاه منتقل شد. نتايج نشان داد که جايگزيني کنجاله سويا با کنجاله کلزا تاثيري بر ميزان چربي، خاکستر و رطوبت لاشه ندارد، اما ميزان پروتئين و فيبر لاشه تفاوت معني داري را نشان داد و مشخص شد که اين جايگزيني تاثيري بر عملکرد رشد ماهي ها نداشت. اين مطالعه ثابت نمود که کنجاله کانولا مي تواند در جيره قزل آلاي رنگين کمان با کنجاله سويا جايگزين شود.