مقاله بررسي جذب آلاينده آنيوني سولفات با استفاده از زئوليت سنتزي ۱۳X به روش پتانسيومتري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۲۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي جذب آلاينده آنيوني سولفات با استفاده از زئوليت سنتزي ۱۳X به روش پتانسيومتري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زئوليت
مقاله سورفکتانت کاتيوني
مقاله آلاينده آنيوني آب
مقاله رودخانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيليان آتنا
جناب آقای / سرکار خانم: نظام زاده عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: حفظ و نگهداري محيط زيست مخصوصا محيط هاي آبي از آلاينده هاي گوناگون معضلي است که بشر امروز بيش از هر زمان ديگر با آن درگير است. بخش قابل ملاحظه اي از اين آلاينده هايي که وارد محيط زيست مي شوند در عصر کنوني است. رودخانه ها نيز به عنوان يکي از منابع اساسي تامين آب براي مصارف گوناگون از جمله کشاورزي، شرب و صنعت مطرح مي باشد. از اين رو حفظ اين منابع با توجه به خشکسالي هاي اخير و توسعه شهري و روستايي، يکي از وظايف مهم در حيطه محيط زيست مي باشد. از ميان آلاينده ها نيز تاثير مواد آلوده کننده غير قابل تجزيه اي مانند فلزات سنگين بيشتر بوده است. ورود املاح فلزات سنگين با توجه به خاصيت مسموم کنندگي اين ترکيبات براي آبزيان و انسانها و تجمع يافتن آنها در بدن موجودات آبزي و انسان، مسموميت شديد و خسارت جبران ناپذير ايجاد خواهد کرد. از منابع آلوده کننده وجود آنيون هاي مضر نظيرکرومات، نيترات و سولفات مي باشد که اثرات مخربي بر روي آب داشته و مشکلات بسياري در مورد تاسيسات تصفيه آب بوجود مي آورد.
هدف: در اين تحقيق در آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي تجزيه، زئوليت هاي طبيعي جهت جذب آنيون سولفات مورد بررسي قرار گرفتند. در اين پژوهش زئوليت سنتزي ۱۳X با سورفکتانت کاتيوني(HDTMA)  اصلاح گرديد و براي جذب آلوده کننده هاي آنيوني آب به روش پتانسيومتري بکار گرفته شد.
نتايج: آزمايشات نشان داد که جذب سورفکتانت توسط زئوليت و توليد زئوليت اصلاح شده با سورفکتانت (SMZ) سبب تغيرات وسيعي در خواص زئوليت، در جذب آلوده کننده هاي آنيوني آب شد.
نتيجه گيري: در اين کار تحقيقاتي ا لکترود خمير کربن اصلاح شده با زئوليت براي اندازه گيري سولفات در نمونه هاي حقيقي بکار رفت. اين الکترود يک روش جديد پتانسيومتري براي اندازه گيري سولفات مي باشد الکترودي که رفتار نرنستي نسبت به سولفات نشان داد الکترود۱۳-X+50mM HDTMA) ) 10% مي باشد.