مقاله بررسي جذب رنگزاي اسيدي به کمک نانوساختار LDH که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در فناوري نساجي (علوم و تكنولوژي نساجي) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي جذب رنگزاي اسيدي به کمک نانوساختار LDH
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله LDH
مقاله نانوساختار لايه اي دوهيدروکسيدي
مقاله رنگزاي آنيونيکي اسيدي و مستقيم
مقاله جذب سطحي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلعتبري كاوه
جناب آقای / سرکار خانم: بازگير سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: جرجاني اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: وزيري علي
جناب آقای / سرکار خانم: فريزاد خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق با استفاده از فرآيند هم ترسيبي نمك هاي نيترات منيزيم، نيترات آلومينيوم در محيط بافر كربنات سديم و هيدروكسيد سديم نانوساختار لايه اي دو هيدروكسيدي LDH با نسبت نمك نيترات منيزيم به نيترات آلومينيوم ۲:۱ و ۳:۱ سنتز گرديد. ويژگيهاي ساختاري و مورفولوژيكي LDH با استفاده از تكنيكهايXRD ،SEM  و FTIR مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به قابليت هاي موجود در نانوساختار LDH نظير ساختار لايه لايه، مساحت سطح ويژه بالاي لايه ها و بارگيري يون هاي مورد نظر (صرفا آنيون) و استعداد تبادل يوني آن، از اين ماده براي جذب مواد رنگزاي آنيوني استفاده شد. به منظور بررسي قابليت جذب رنگزا توسط LDH از رنگزاي اسيدي آنيونيكي مونوآزو استفاده شد. سينتيك جذب و همچنين رفتار تعادلي جذب مواد رنگزا مورد مطالعه قرار داده شد. نتايج نشان داد كه طي اين فرآيند زمان تعادلي ۷۵ دقيقه (ميزان جذب ۱۹٫۳۸ ميلي گرم بر گرم جاذب)، pH بهينه معادل ۷٫۵ و ميزان بهينه جاذب ۰٫۵ گرم به دست آمد که پس از تحليل نتايج و مطابقت با مدل هاي سينتيکي و ايزوترمي، مدل سينتيکي شبه مرتبه دوم و مدل ايزوترمي لانگمير انتخاب گرديد.