مقاله بررسي جذب هم دماي مواد رنگزاي ديسپرس روي الياف نايلون ۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم و فناوري رنگ از صفحه ۲۲۳ تا ۲۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي جذب هم دماي مواد رنگزاي ديسپرس روي الياف نايلون ۶
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رنگزاي ديسپرس
مقاله نايلون ۶
مقاله جذب هم دما
مقاله نرنست
مقاله دو حالته
مقاله لانگميور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق جذب هم دماي سه ماده رنگزاي غيريوني ديسپرس آبي ۳، قرمز ۱ و زرد ۳ بر روي الياف نايلون ۶ در دو دماي ۹۰ و ۹۸ درجه سانتي گراد مطالعه شده است. در همه موارد انحراف مشخصي از جذب هم دما نرنست مشاهده شد. کارآيي جذب هم دما دو حالته (Dual-Mode) که مرکب از دو مکانيسم جذب در مکان هاي مشخص (لانگميور) و انحلال (نرنست) مي باشد، بررسي شد. مشاهده شد كه در مقايسه با معادله جذب نرنست، معادله جذب دو حالته با نتايج تجربي از تطابق بالاتري برخوردار است. علاوه بر آن، نتايج تاثير عامل دما بر روي جذب هم دما دوحالته نشان داد كه با افزايش دما حد اشباع ليف افزايش يافته و فضاي بيشتري در بستر ليفي براي انحلال رنگزا به وجود مي آيد. اگر چه وقوع چنين حالتي خود منجر به افزايش مقدار جذب طي ساز و كار نرنست مي شود، هنوز هم سهم زيادي از جذب از طريق جذب در مکان هاي مشخص و به شکل هم دما لانگميور رخ مي دهد.