مقاله بررسي جريان تصوف در شبه قاره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه مطالعات شبه قاره از صفحه ۲۹ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي جريان تصوف در شبه قاره
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسلام
مقاله تصوف
مقاله شبه قاره اديان
مقاله طريقت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تصوف به عنوان يک جريان اسلامي که بر پايه اعتقادات مشترک تشيع و تسنن واقع شده است، پيرواني را از دو جريان اصلي جهان اسلام دور خود گرد آورده و نقطه هاي اشتراک و افتراق بسياري با اين دو جريان دارد. يکي از جنبه هاي مثبت اين جريان، آن است که با بومي شدن در برخي از نقاط جهان، تعاملي مثبت را با ساير اديان ايجاد نموده است.
نگارنده در اين نوشتار بر آن است که با بهره گيري از روش توصيفي – تحليلي و تاريخي مبتني بر مطالعات کتابخانه اي، به بررسي نقش تاريخي تصوف در گسترش اسلام در شبه قاره و جريان شناسي تصوف معاصر پرداخته و گامي مقدماتي جهت شناخت و توصيف فرقه هاي مختلف تصوف بردارد تا از طريق آشنايي با گونه هاي متعدد آن، بهره مندي بيشتري از ظرفيت هاي موجود تمدن اسلامي و مشترکات فرهنگي حاصل شود.