مقاله بررسي جريان گراني خروجي از خليج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۸۳ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي جريان گراني خروجي از خليج فارس
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جريان گراني
مقاله درياهاي نيمه بسته و شرايط ماناي غيرزمينگرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفريان ابيانه فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: برهم کنش هوا و دريا سبب بروز بسياري از پديده هاي منحصر به فرد در جو و اقيانوس مي شود که يکي از آنها جريان گراني است که در محيط هاي دريايي نيمه بسته خاص ايجاد مي شود. اين جريان به عنوان مولفه اي از گردش آب هاي دريا نقش موثري بر روي برخي از فعاليت هاي دريايي از قبيل نظامي، مخابراتي، صيادي، تحقيقاتي و … دارد.
هدف: هدف اين مقاله بررسي حضور جريان گراني خروجي خليج فارس به عنوان مولفه اي از گردش آب درياها و ويژگي هاي اين جريان مي باشد.
روش بررسي: بررسي حضور جريانات گراني خروجي از خليج فارس از طريق مقايسه نيمرخ چگالي و شوري آب خليج فارس با نيمرخ چگالي و شوري آب درياهايي مانند خليج اسپنسر، که حضور اين گونه جريانات از طريق اندازه گيري مورد تاييد قرار گرفته و برخي از ويژگي هاي جريان گراني خليج فارس از قبيل سرعت، مسير و … از طريق حل معادلات حرکت ماناي غيرزمينگرد به روش ديناميکي تصوير هندسي نيروها و استفاده از داده هاي اندازه گيري شده در فوريه- ژوئن ۱۹۹۲ توسط گشت تحقيقاتي کشتي Mount Mitchell در پروژه ROPME، صورت مي گيرند.
نتايج: نتايج حاصل از اين تحقيق حاکي از حضور مداوم جريان گراني خروجي از خليج فارس مي باشد که در طي ماه فوريه و ژوئن شدت يافته و به بيشينه مقداري در ماه مارس مي رسد.
نتيجه گيري: جريان گراني خروجي خليج فارس با ضخامتي حدود ۳۵ متر، سرعت متوسطي حدودm/sec  0.4 و ضريب اصطکاکي حدود ۰٫۷۸۳´۱۰ تحت زاويه حدود ۷٫۸۴o نسبت به هم عمق ها به سمت پايين شيب حرکت مي کند.