مقاله بررسي جمعيت شناختي خودسوزي زنان بستري در بيمارستان قطب الدين شيراز طي سالهاي ۱۳۷۷-۱۳۸۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۵۶ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي جمعيت شناختي خودسوزي زنان بستري در بيمارستان قطب الدين شيراز طي سالهاي ۱۳۷۷-۱۳۸۱
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خود سوزي
مقاله خود کشي
مقاله گذشته نگر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيلي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش، اقدام به خودسوزي طي سالهاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ در بيمارستان قطب الدين شيراز را با استفاده از روش گذشته نگر و با بکارگيري روشهاي آمار توصيفي فراواني «درصد» ميانه و ميانگين و آمار استنباطي ضريب خي ۲ بررسي کرده است. طي پنج سال ياد شده  342 نفر، به طور متوسط در هر سال ۶۸ نفر، به دليل خود سوزي در اين بيمارستان بستري شده اند. کمترين اقدام ۴۷ نفر در سال ۱۳۷۹ و بيشترين اقدام ۹۰ نفر در سال ۱۳۸۱ بوده است. ميانگين سني مصدومين ۲۷٫۱۱ سال به دست آمده است. %۵۷٫۹ از اقدام کنندگان در دامنه سني ۲۵-۱۶ سالگي و  %20.2 آنان در دامنه سني ۲۶-۳۵ سالگي بوده اند. از نظر اشتغال، %۷۶٫۶ زنان خانه دار، %۱۵٫۸ نامعلوم، ۴٫۱ درصد محصل، %۱٫۲  دانشجو، %۰٫۹ کارگر، %۱٫۲ ساير و ۰٫۳% بيکار بوده اند. %۶۷٫۵ افراد متاهل و  %32.5 مجرد بوده اند. محاسبات، ارتباطي بين خود سوزي و فصول سال را نشان نداد. خود سوزي در زنان شهري، به طور معناداري، بيشتر از زنان روستايي بود. همچنين، خود سوزي و خود سوزي منجر به مرگ در زنان متاهل بيشتر از زنان مجرد بوده و در نهايت، بررسي انجام شده افزايش خود سوزي طي پنج سال اخير را با اطمينان بيش از %۹۵ تاييد کرده است.