مقاله بررسي جنبه هاي نفوذ واژگان زبان فارسي در زبان هاي شبه قاره هند و پاكستان (عنوان عربي: دراسة لأسباب تسرب مفردات اللغة الفارسية إلي لغات شبه القارة الهندية و باكستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مطالعات ادبيات تطبيقي (ادبيات تطبيقي) از صفحه ۳۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي جنبه هاي نفوذ واژگان زبان فارسي در زبان هاي شبه قاره هند و پاكستان (عنوان عربي: دراسة لأسباب تسرب مفردات اللغة الفارسية إلي لغات شبه القارة الهندية و باكستان)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شعر عربي
مقاله شعر فارسي
مقاله عصر نهضت
مقاله مضامين شعر
مقاله مشتركات ادبي
مقاله ايران
مقاله مصر (كليد واژه عربي: الشعر العربي
مقاله الشعر الفارسي
مقاله عصر النهضة
مقاله مضامين الشعر
مقاله المشتركات الأدبية
مقاله إيران
مقاله مصر)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رادفر ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
از آنجا كه زبان پديده اي زنده و نهادي اجتماعي است، همواره در سير تحولي خود، به ويژه در برخورد با زبان هاي هم خانواده، تحت تاثير عوامل سياسي، اجتماعي، ديني و فرهنگي قرار مي گيرد و بنا به جايگاه و موقعيت خود، حالتي تاثيرگذار يا تاثيرپذيرنده پيدا مي كند. بر اثر اين برخورد است كه عناصري از زباني به زبان ديگر راه مي يابد و در موارد بسياري سبب غناي زبان وام گيرنده مي شود.
البته اين امر به زبان يا دوره اي خاص محدود نيست، بلكه مي توان گفت كه اين دادوستد زباني و به ويژه واژگاني، تقريبا در تمامي زبان هاي زنده از قديم ترين ايام رايج بوده و در علم زبان شناسي، به پديده «وام گيري» يا «قرض گيري» معرف است.
در مقاله حاضر، كوشش شده است ضمن بيان اجمالي روند تاثير و تاثر قاموسي بين زبان ها به طور عام، نحوه ورود واژه هاي فارسي در زبان هاي رايج امروز شبه قاره ــ تا آنجا كه حدود مقاله اجازه مي دهد ــ و در نهايت، ميزان دامنه نفوذ كلمات فارسي در زبان هاي متداول سرزمين بزرگ هند و پاكستان بررسي شود.