مقاله بررسي جنين زايي رويشي دو رقم تجاري و خودروي گوجه فرنگي در محيط هاي كشت بافت مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي جنين زايي رويشي دو رقم تجاري و خودروي گوجه فرنگي در محيط هاي كشت بافت مختلف
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنين زايي رويشي
مقاله گوجه فرنگي
مقاله ريزنمونه
مقاله محيط کشت
مقاله ژنوتيپ
مقاله ساكارز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيري زيركوهي مينا
جناب آقای / سرکار خانم: مشايخي كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: كامكار بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: همتي خدايار
جناب آقای / سرکار خانم: وحدت پور فهيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنين زايي  رويشي ابزار كارآمدي است كه جهت توليد تعداد زيادي گياهان برتر يا تراريخته مورد استفاده قرار مي گيرد. به منظور بررسي جنين زايي رويشي دو رقم تجاري و خودروي گوجه فرنگي در سه محيط كشت مختلف و با هدف مشخص نمودن محيط غذايي و اندام هاي مناسب جهت كشت بافت اين گياه، آزمايشي در قالب طرح پايه كاملا تصادفي و آرايش فاكتوريل در چهار تكرار انجام شد. در اين آزمايش قطعاتي از محور  زير لپه و ريشه نهال هاي بذري رشد يافته درون شيشه گوجه فرنگي، در سه محيط كشت مايع MS ،B5 و NL كشت شدند. پس از انتقال نمونه هاي مورد کشت از محيط القايي و حاوي اکسين به محيط هاي بدون اكسين، جنين زايي رويشي آن ها مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه برخلاف محيط كشت NL كه در آن هيچ جنيني مشاهده نشد، اما ميزان جنين زايي رويشي به طور معني داري در محيط كشت B5 بيشتر از MS بود. هم چنين مشخص شد كه رقم خودرو نسبت به رقم تجاري افزايش معني داري در توليد جنين رويشي دارد. نتايج مربوط به اثرات متقابل نيز نشان داد كه بين رقم و محيط كشت در سطح احتمال ۱ درصد و بين رقم و ريزنمونه در سطح احتمال ۵ درصد، اثر متقابل وجود دارد. با توجه به نقش مهم مواد تشكيل دهنده محيط هاي كشت بر جنين زايي رويشي، تاثير غلظت هاي مختلف ساكارز (۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ گرم در ليتر) بر اين پديده، در شرايط درون شيشه اي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه مناسب ترين غلظت جهت جنين زايي رويشي اين گياه، غلظت ۲۰ گرم در ليتر ساكارز مي باشد. هدف از بررسي حاضر تعيين بهترين شرايط کشت و مناسب ترين اندام و هم چنين مقايسه رفتارهاي دو گونه وحشي و اهلي گياه گوجه فرنگي در کشت بافت اين گياه مي باشد.