مقاله بررسي جنگل زدايي در ايران و کشورهاي همسايه: کاربرد مدل کوزنتس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۱۷ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي جنگل زدايي در ايران و کشورهاي همسايه: کاربرد مدل کوزنتس
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنگل زدايي
مقاله منحني زيست محيطي کوزنتس
مقاله الگوي پانل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصرنيا فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي عبدالكريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنگل زدايي به عنوان يکي از بزرگترين مشکلات زيست محيطي جهاني، بزرگترين تهديد براي تنوع محيط زيست و يکي از مولفه هاي اصلي تغيير بهره برداي از زمين به ثبت رسيده است. در اين پژوهش، بر پايه تئوري زيست محيطي کوزنتس، تصريح تابع جنگل زدايي براي ايران و پنج کشور همسايه (افغانستان، پاکستان، کويت، عراق و ترکيه) به صورت پانل انجام شد. نتايج اين مطالعه، همانند مطالعه هاي قبلي انجام شده در منطقه آسيا، فرضيه وجود منحني زيست محيطي کوزنتس براي کشورهاي منتخب را رد مي کند. تنها متغير اثرگذار بر روند جنگل زدايي در اين تابع، متغير جمعيت است. معنادار نشدن متغير نهادي در اين مطالعه، حکايت از اين واقعيت دارد که کشورهاي منتخب، با توجه به شاخص انتخابي همگن هستند.