مقاله بررسي جهش هاي ژن ( FLT3 (FMS like tyrosine kinase 3 درکودکان مبتلا به لوسمي هاي حاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه ۲۳۰ تا ۲۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي جهش هاي ژن ( FLT3 (FMS like tyrosine kinase 3 درکودکان مبتلا به لوسمي هاي حاد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوسمي حاد
مقاله ژن FLT3
مقاله جهش ITD
مقاله جهش نقطه اي D835

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكر فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: رزم خواه فرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: جهش ژن flt3 (گيرنده تيروزين كينازي شبه) FMS باعث تكثير بدون كنترل سلول هاي لوسميك شده و پيش آگهي بدي را به همراه دارد. هدف ما از اين مطالعه اجرايي كردن آزمايشات مولكولي براي تشخيص و غربالگري اين جهش ها در مبتلايان لوسمي هاي حاد بود.
 روش بررسي: در اين مطالعه بنيادي، ۹۱ کودک مبتلا به لوسمي هاي حاد ميلوئيدي (AML) و لنفوئيدي (ALL) از نظر جهش در ژن flt3 شامل وجود جهش ITD (Internal  Tandem duplication) و جهش نقطه اي (Point mutation) در اگزون ۱۷ ارزيابي شدند. جهش ITD در گيرنده flt3 با انجام PCR (Polymerase chain reaction) در اگزون ۱۱ و ۱۲ و اينترون ۱۱ انجام شد. در مورد جهش نقطه اي در اگزون ۱۷، بعد از انجام PCR  روي  DNA ژنوميك اين بيماران، محصولات PCR شده بيماران با استفاده از آنزيم محدود الاثر ECORV و تكنيك RFLP (Restriction  Fragment Length Polymorphism)  بررسي شدند. در موارد ITD مثبت، روش Sequencing به کار گرفته شد.
يافته ها: جهش  ITD در۷ فرد (۷/۷ درصد) مبتلا به لوسمي حاد مشاهده گرديد. ۲ بيمار (۲/۲ درصد) نيز جهش نقطه اي D835 داشتند. توزيع آنها در زيرگروه هاي مختلفFAB  يكسان نبود.
نتيجه گيري: جهش
FLT3 در لوسمي هاي حاد کودکان شيوع بالايي دارد. بنابراين مي توان با تشخيص مولكولي اين جهش ها، مستقل از طبقه بندي FAB و قبل از شروع درمان، در مورد پروتكل درماني صحيح تصميم گرفت.