مقاله بررسي حبابي بودن قيمت سهام ۵۰ شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در حسابداري مالي از صفحه ۹۷ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي حبابي بودن قيمت سهام ۵۰ شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بورس اوراق بهادار
مقاله حباب قيمتي
مقاله آزمون دوها
مقاله شرکت هاي فعال
مقاله بازده نقدي و قيمت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: جاويد داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: سبزه اي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با ورود مفهوم حباب در بازار بورس و به دنبال آن بحران هاي مالي ناشي از تشکيل حباب، ما بر آنيم تا نوسانات غير عادي قيمت را که جزء ذات بازار نيست و از شکل عادي نوسانات فاصله گرفته است، بررسي کرده و از ايجاد حباب، بحران هاي ناشي از آن و صدمات جبران ناپذيرش بر بازار بورس جلوگيري کنيم. هدف پژوهش مبتني بر اين فرض است که آيا ۵۰ شرکت فعال اعلام شده توسط بازار بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۸۹ طي سالهاي ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ حبابي بوده اند يا نه؟ براي آزمون فرضيه پژوهش پس از جمع آوري داده ها از سايت هاي بورس توسط آزمون دوها، حبابي بودن مورد سنجش قرار گرفت و به حبابي بودن بيش از %۵۰ از شرکت هاي فعال منتج شد.