مقاله بررسي حدوث و قدم جهان از منظر دو فيلسوف الهي ابن سينا و توماس آكوئيني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش هاي فلسفي – كلامي از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي حدوث و قدم جهان از منظر دو فيلسوف الهي ابن سينا و توماس آكوئيني
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابن سينا
مقاله توماس
مقاله حدوث
مقاله قدم
مقاله ازليت
مقاله حدوث زماني
مقاله حدوث ذاتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدهاشمي سيدمحمداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: ذبيحي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ابن سينا و توماس آكوئيني دو فيلسوف بر جسته مسلمان و مسيحي از موثرترين فيلسوفان الهي در قرون وسطي و پس از آن بوده اند .توماس از طريق آشنايي با فلسفه مشايي به وسيله تفسير هاي ابن رشد و بويژه ابن سينا از فلسفه ارسطو، به تاسيس يك نظام فلسفي مسيحي اقدام نمود. او از ابن سينا بهره هاي فراوان برده است هرچند تحت تاثير نقدهاي غزالي بر فلسفه، گاهي به مخالفت با ابن سينا و نقد نظرات وي پرداخته است. يكي از موارد اختلاف بين توماس و ابن سينا و شايد مهمترين مساله اختلافي بين متكلمان و فلاسفه، مساله حدوث و قدم جهان است.
در پژوهش حاضر ديدگاه هاي ابن سينا و توماس مورد ارزيابي قرار گرفته و نشان داده شده است كه به لحاظ فلسفي، ايرادات متكلمان و توماس برابن سينا ناتمام است و توماس به شبهاتي كه ابن سينا درباره حدوث عالم دارد پاسخ قانع كننده اي ارايه نكرده است.