مقاله بررسي حساب ذخيره ارزي در ايران در مقايسه با تجربيات صندوق هاي نفتي ساير کشورها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۷۸ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: بررسي حساب ذخيره ارزي در ايران در مقايسه با تجربيات صندوق هاي نفتي ساير کشورها
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيان پور سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توجه به رفاه بين نسلي از مباني اصلي توسعه پايدار است و اين امر در کشورهاي داراي منابع طبيعي به اين معني است که اين کشورها در بهره برداري از اين منابع بايد رفاه بين نسلي را مورد توجه قرار دهند. اين تحقيق در تلاش براي يافتن راهي به منظور مديريت و استفاده بهينه درآمدهاي نفتي است. چرا که اين درآمدها در طول ۱۰۰ سال گذشته عليرغم نقش مثبت آن در رشد و توسعه و افزايش رفاه عمومي، آثار مخربي نيز بر ساختار اقتصاد ايران داشته است و همواره اين سوال که شيوه بهينه استفاده از درآمدهاي نفتي چيست مطرح بوده است. اين تحقيق به دنبال يافتن پاسخي براي اين سوال است و با استفاده از چارچوبي راهبردي بر مديريت بهينه منابع نفتي، تامين رفاه بين نسلي را مورد توجه قرارداده است.