مقاله بررسي حساسيت دو جمعيت شپشك آرد آلود مركبات (Planococcus citri (Risso) (Hom.: Pseudococcidae به پرمترين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۵ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي حساسيت دو جمعيت شپشك آرد آلود مركبات (Planococcus citri (Risso) (Hom.: Pseudococcidae به پرمترين
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شپشک آرد آلود مرکبات
مقاله پرمترين
مقاله فعاليت استرازي و گلوتاتيون اس- ترنسفراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صحراگرد احد
جناب آقای / سرکار خانم: قدمياري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: معماري زاده نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شپشك آرد آلود مركبات (Planococcus citri) يكي از آفات مهم گياهان زراعي و زينتي در سرتاسر جهان مي باشد. پتانسيل بالاي توليد مثل و كوتاهي دوره زندگي همراه با كاربرد مكرر حشره كش ها براي پايين نگه داشتن جمعيت زير آستانه اقتصادي، توانايي اين حشره در گسترش مقاومت به حشره كش ها را تسهيل نموده است. در اين تحقيق اثر حشره كش پرمترين روي دو جمعيت شپشك آرد آلود بررسي شد. زيست سنجي به روش غوطه وري پوره هاي سن دوم در محلول سمي و با استفاده از ماده فرموله شده پرمترين انجام شد. نتايج آزمون هاي زيست سنجي نشان داد كه LC50 پرمترين روي جمعيت هاي رشت و تهران به ترتيب ۳۶۳٫۰۴ و ۱۱۰۲٫۳ پي پي ام بود. از نظر آماري LC50 اين دو جمعيت اختلاف معني داري در سطح ۹۵% دارند و جمعيت تهران  2.89برابر متحمل تر از جمعيت رشت است. اندازه گيري فعاليت استرازي نشان داد كه بيشينه فعاليت آنزيم استراز در ۸ pH بوده و فعاليت استرازي جمعيت تهران ۱٫۳۳ برابر جمعيت رشت مي باشد. همچنين در اين بررسي فعاليت استراز با استفاده از الكتروفورز مورد بررسي قرار گرفت و بعد از رنگ آميزي با استفاده از آلفا و بتا نفتيل استات يك باند از هر دو جمعيت با حركت الكتروفورزي يكسان بدست آمد. اندازه گيري فعاليت آنزيم گلوتاتيون اس- ترنسفراز نشان داد كه بين جمعيت هاي رشت و تهران اختلاف معني داري وجود ندارد.