مقاله بررسي حساسيت مناطق كارستي استان كرمانشاه نسبت به فروريختن با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي ( كاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبيعي ) از صفحه ۴۹ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي حساسيت مناطق كارستي استان كرمانشاه نسبت به فروريختن با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كارست
مقاله آب هاي زير زميني
مقاله گسل
مقاله سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي
مقاله كرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منزه آرينا
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي مظفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه حساسيت مناطق كارستي استان كرمانشاه نسبت به فروريختن با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور پارامترهاي زمين شناسي و هيدرولوژي، پارامترهاي توپوگرافي و پارامترهاي کاربري و پوشش گياهي، مورد ارزيابي قرار گرفت. ابتدا نقشه حريم براي لايه هاي گسل، سيستم زهکشي، جاده ها و مناطق مسکوني شهري ايجاد و همجنس گرديد. به منظور مشخص کردن درجه حساسيت مناطق کارستي استان با توجه به پارامترهاي زمين شناسي و هيدرولوژي و پارامترهاي کاربري و پوشش گياهي و نيز با توجه به هر سه پارامتر، از تکنيک همپوشاني و وزن دهي استفاده شد. نتايج حاصل از همپوشاني پارامترهاي زمين شناسي و هيدرولوژي نشان داد كه ۲۳٫۶۷ درصد از مناطق کارستي داراي درجه آسيب پذيري زياد و بسيار زياد،۵۹٫۳۲  درصد از اين مناطق يعني معادل با ۵۲۱۱ کيلومتر مربع در شيب کمتر از ۸، يعني در منطقه بسيار حساس به فروپاشي، ۳۸٫۲۷ درصد از مناطق کارستي تحت تاثير پارامترهاي کاربري و پوشش گياهي داراي درجه آسيب پذيري زياد و بسيار زياد، و در نهايت  45.41 درصد از مناطق کارستي تحت تاثير هر سه پارامتر داراي آسيب پذيري زياد و بسيار زياد مي باشد.