مقاله بررسي حساسيت پشه آنوفل استفنسي ناقل مالاريا در استان هرمزگان، نسبت به پنج حشره کش شيميايي، ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۳۰۵ تا ۳۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي حساسيت پشه آنوفل استفنسي ناقل مالاريا در استان هرمزگان، نسبت به پنج حشره کش شيميايي، ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنوفل استفنسي
مقاله حشره کش ها
مقاله مالاريا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني ابوذر
جناب آقای / سرکار خانم: پودات عباس
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: يريان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: حسن وند بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: علي رغم اجراي برنامه کنترل مالاريا در طول ساليان متمادي، هنوز بيماري مالاريا يکي از معضلات مهم بهداشتي مناطق جنوبي کشور محسوب مي گردد. گونه آنوفل استفنسي يکي از مهمترين ناقلين مالاريا در استان هرمزگان و بخصوص در مناطق شهري مي باشد. سابقه استفاده از حشره کشها و مقاومت به اين حشره کشها طولاني است. هدف از اين مطالعه بررسي حساسيت گونه آنوفل استفنسي نسبت به پنج حشره کش شيميايي رايج بوده است.
روش کار: در اين مطالعه مقطعي سطح حساسيت گونه آنوفل استفنسي سوش ميناب به حشره کشهاي ددت %۴ فنيتروتيون %۱، بنديوکارب %۰٫۱، لمبداسي هالوترين  %0.05و دلتامترين ۰٫۰۵% مورد بررسي قرار گرفت. جهت انجام اين پژوهش از تعداد ۸۰۰ پشه ماده بالغ سه روزه تغذيه شده با آب قند و کيت استاندارد تست حساسيت سازمان بهداشت جهاني و کاغذهاي آغشته به دوزهاي تمايزي حشره کش هاي فوق و روش استاندارد WHO استفاده گرديد. نتايج با استفاده از جداول و نمودارهاي توصيفي تجزيه و تحليل شدند.
نتايج: نتايج بدست آمده از اين تحقيق نشان داد که اين گونه نسبت به حشره کشهاي بنديوکارب و دلتامترين کاملا حساس است ولي بنظر ميرسد که نسبت به حشره کشهاي لمبداسي هالوترين، فنيتروتيون وددت، مقداري جزيي مقاومت وجود داشته باشد.
نتيجه گيري: در حال حاضر از بين حشره کشهاي رايج و مورد مطالعه در اين مطالعه حشره کشهاي دلتامترين و بنديوکارب مناسب ترين و موثرترين سموم جهت مبارزه با ناقلين مالاريا در مرحله حشره کامل مي باشند که ميتوان از آنها بصورت متناوب و با کمترين غلظت موثر استفاده کرد.