مقاله بررسي حقوق و مالکيت فکري (ميزگرد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در رشد فناوري از صفحه ۴ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسي حقوق و مالکيت فکري (ميزگرد)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: مشيري بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: ممتحن شهين
جناب آقای / سرکار خانم: باقري سيدكامران
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي مرادپور حميد
جناب آقای / سرکار خانم: نواب پور رامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بحث مالکيت فکري از بحث هاي اساسي در حوزه نوآوري ها و فناوري ها به شمار مي رود. دولت هاي مختلف دنيا با توجه به شرايط ملي و بين المللي خود، سعي کرده اند حقوق و قوانين جامع و به روز خود را در اين زمينه تعريف و تدوين نمايند و از اين محمل، بستر توسعه خلاقيت ها و نوآوري ها و متعاقب آن توسعه شرکت ها و کسب و کارهاي کوچک مبتني بر دانش و نوآوري را فراهم کنند. در کشور ما نيز گرچه سابقه تاريخي اين موضوع به چند دهه قبل برمي گردد، ولي حقوق مالکيت فکري و معنوي در ايران با چالش ها و موانع خاص خود روبرو بوده و کمتر مجال اصلاح و تغيير يافته است.
در چند سال اخير با توجه به تحولات جهاني از يک سو و خيزش جامعه علمي و دانشگاهي کشور از سوي ديگر، بحث حقوق مالکيت فکري و معنوي نيز از سوي پارک ها و مراکز رشد علم و فناوري، دانشگاه ها و به ويژه نهادهاي دست اندرکار قوه قضاييه به طور جدي مورد توجه قرار گرفته است که نتيجه آن الحاق ايران به دو کنوانسيون بين المللي «ليسبون» و «مادريد» است که نقش تعيين کننده اي در حفظ حقوق مخترعان، مبتکران و نوآوران و محققان ايراني خواهد داشت.