مقاله بررسي خاصيت آنتي اکسيداني و ضد ميکروبي عصاره متانولي پوست سبز پسته (Pistachia vera) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي خاصيت آنتي اکسيداني و ضد ميکروبي عصاره متانولي پوست سبز پسته (Pistachia vera)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوست سبز پسته
مقاله ترکيبات فنوليک
مقاله خاصيت آنتي اکسيداني
مقاله فعاليت ضد ميکروبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: برزگر محسن
جناب آقای / سرکار خانم: سحري محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ترکيبات فنوليک، به ويژه آنهايي که منشا گياهي دارند، به دليل خصوصيات آنتي اکسيداني شان بخش اساسي از رژيم غذايي انسان را تشکيل مي دهند. مقدار فنوليک کل و فعاليت آنتي اکسيداني و ضد ميکروبي عصاره متانولي پوست سبز چند رقم پسته ايراني (فندقي، کله قوچي، احمد آقايي، فروتني و سيد علي آقايي) مورد بررسي قرار گرفت. مقدار ترکيبات فنوليک بين ۱۵٫۳ (رقم کله قوچي) تا ۳۱٫۱ ميلي گرم/ گرم معادل گاليک اسيد (رقم احمد آقايي) بود. ظرفيت آنتي اکسيداني عصاره ها با استفاده از دو روش  DPPHو ABTS مورد ارزيابي قرار گرفت. در هر دو روش وابستگي غلظت با خاصيت آنتي اکسيداني در تمام رقم ها مشاهده گرديد. خاصيت آنتي اکسيداني رقم احمد آقايي در هر دو روش بيشتر از رقم هاي ديگر بود. خاصيت ضد ميکروبي نمونه ها در مقابل باکتريهاي گرم منفي و گرم مثبت و همچنين قارچ ها بررسي شد. عصاره تمام رقم ها تنها بر روي دو باکتري گرم مثبت باسيلوس سرئوس و استافيلوکوکوس اورئوس خاصيت بازدارندگي رشد داشتند. در مورد تمام رقم ها باسلوس سرئوس حساسيت بيشتري نسبت به استافيلوکوکوس اورئوس از خود نشان داد. اين نتايج نشان داد که پوست سبز پسته مي تواند به عنوان يک منبع ارزان و قابل دسترس ترکيبات فعال زيستي در نظر گرفته شود.