مقاله بررسي خشكسالي در سال آبي ۱۳۸۶-۸۷ و اثرات آن بر منابع آب و کشاورزي (مطالعه موردي: شهرستان مرودشت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جغرافيا از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي خشكسالي در سال آبي ۱۳۸۶-۸۷ و اثرات آن بر منابع آب و کشاورزي (مطالعه موردي: شهرستان مرودشت)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشکسالي
مقاله شاخص SPI
مقاله آبهاي زيرزميني
مقاله نيازآبي
مقاله محصولات کشاورزي
مقاله سد درودزن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوش اخلاق فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر فيروز
جناب آقای / سرکار خانم: طولابي سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: معصوم پورسماكوش جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشكسالي از جمله بلاياي طبيعي است كه به صورت متناوب جوامع بشري را از طريق اثرات منفي بر روي منابع آب و كشاورزي و به تبع آن اقتصاد اين جوامع را دچار مشكل مي سازد. هدف از اين مقاله بررسي شدت خشكسالي در سال آبي ۱۳۸۶-۸۷ و اثرات آن بر روي منابع آب و کشاورزي شهرستان مرودشت است. براي انجام تحقيق از داده هاي بارش شهرستان مرودشت در يك دوره آماري ۲۰ ساله و همچنين آمار ميزان خروجي، ورودي و حجم مخزن سد درودزن و ميزان برداشت محصولات كشاورزي از جمله گندم، جو و برنج در واحد سطح استفاده شده است. شدت خشكسالي در اين تحقيق به وسيله شاخص استاندارد شده بارش SPI محاسبه شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه خشكسالي در سال آبي ۱۳۸۶-۸۷ از شدت بسيار بالايي برخوردار بوده و اثرات منفي شديدي بر منابع آب و كشاورزي شهرستان مرودشت داشته است. تغييرات سطح آبهاي زيرزميني و ورودي سد درودزن داراي يك تاخير زماني نسبت به تغييرات شاخص SPI مي باشد. در سال آبي مورد مطالعه به دليل عدم تامين نياز آبي محصولات كشاورزي در دوره رشد، ميزان برداشت اين محصولات در واحد سطح كاهش زيادي نسبت به دوره هاي قبل دارد، براي مثال ميزان برداشت محصول گندم در شهرستان مرودشت در سال آبي مورد مطالعه ۳۸٫۳ درصد نسبت به سال قبل (۱۳۸۵-۸۶) کاهش داشته است.