مقاله بررسي خصوصيات بارش هاي جوي به منظور استفاده هاي زراعي (مطالعه موردي دشت مشهد- چناران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله آبياري و زهكشي ايران از صفحه ۱۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي خصوصيات بارش هاي جوي به منظور استفاده هاي زراعي (مطالعه موردي دشت مشهد- چناران)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شروع بارندگي
مقاله پايان بارندگي
مقاله طول فصل بارش
مقاله شروع اشتباه
مقاله تغيير اقليم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده امين
جناب آقای / سرکار خانم: روشني آتنا
جناب آقای / سرکار خانم: بنايان اول محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تمامي مناطق كشاورزي تعيين پارامترهاي فصل بارش از جمله تاريخ شروع بارش ها، تاريخ پايان فصل بارش و يا تعيين تداوم دوره هاي خشكي بين بارندگي ها از اهميت فراواني برخوردار مي باشد. در اين تحقيق از داده هاي روزانه بارش براي دوره زماني ۱۳۴۰-۱۳۸۷ ايستگاه اقليم شناسي شهر مشهد براي بدست آوردن پارامترهاي فوق استفاده شده است. تاريخ شروع بارش ها با استفاده از ۷ روش مختلف كه تعدادي از آنها بر پايه مقدار بارش تجمعي و بعضي بر پايه روابط بين بارندگي و تبخير و تعرق پتانسيل مي باشند، محاسبه و در انتها يک روش تركيبي با توجه به شرايط منطقه، براي محاسبه اين پارامترها ارایه شده است. همچنين براي تمامي سالها براي هر روش چنانچه تاريخ شروع محاسبه شده بر اساس تعريف، اشتباه بوده آن سال مشخص شده است. تاريخ پايان فصل بارش نيز با ۲ فرضيه بررسي و سپس با توجه به تاريخ هاي شروع با فرضيه تركيبي و تاريخ هاي پايان با روش دوم، طول فصل رويش معين شده كه با توجه به اين بررسي ها به طور متوسط شروع فصل بارش در مشهد ششم آذرماه است و طول دوره بارش ۱۸۵ روز خواهد بود. در انتها نيز اثر تغيير اقليم بر تاريخ شروع و پايان فصل بارش و طول دوره بارندگي مورد بررسي قرار گرفته است كه اين بررسي نشان مي دهد تغيير اقليم تاثير چنداني بر پارامترهاي فصل بارش نداشته است.