مقاله بررسي خصوصيات باليني و اپيدميولوژيک صد بيمار مبتلا به استئوسارکوم استخوان در يک دوره ۱۰ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۴۳ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسي خصوصيات باليني و اپيدميولوژيک صد بيمار مبتلا به استئوسارکوم استخوان در يک دوره ۱۰ ساله
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استئوسارکوم
مقاله اپيدميولوژي
مقاله متاستاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيوندي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: بيدخوري اميررضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاهپري اميد
جناب آقای / سرکار خانم: موسويان عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كاوه محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: استئوسارکوم از جمله بدخيمي هاي اوليه استخوان مي باشد که در غالب موارد در استخوان هاي دراز و غالبا در بالغين جوان رخ مي دهد. رويکرد درماني به اين تومور شامل تلفيقي از جراحي و شيمي درماني است. متاسفانه در مورد علائم اوليه اين بيماري و گروه در معرض خطر آن اطلاعات درستي در دست نيست. بنابراين در اين مطالعه به بررسي خصوصيات اپيدميولوژيک، باليني و آزمايشگاهي استئوسارکوم پرداخته است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي-مقطعي، ۱۰۰ مورد بيمار مبتلا به استئوسارکوم در سنين مختلف ارجاعي از شهرستان هاي استان خراسان به بيمارستان هاي دانشگاهي شهر مشهد مورد بررسي قرار گرفته و داده ها توسط نرم افزار آماري SPSS. 11.5 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: بيماران از ۶۹ مرد و ۲۹ زن تشکيل شده و ميانگين سني آنان ۷٫۰۴±۱۷٫۶ سال بود. شايع ترين محل هاي بروز استئوسارکوم به ترتيب فمور (۴۶ درصد) و (۴۱ درصد) تيبيا بودند. شايع ترين شکايات عبارت بودند از دردهاي استخواني (۵۶ مورد)، تورم (۱۸ مورد) و شکستگي هاي پاتولوژيک (۱۱ مورد).
نتيجه گيري: استئوسارکوم را در جامعه مورد مطالعه مي توان به عنوان بدخيمي مردان جوان در اطراف مفصل زانو شناخت که معمولا با درد خود را نشان مي دهد.