مقاله بررسي خصوصيات بوم شناختي .Dracocephalum kotschyi Boiss در مراتع شهرستان بجنورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۴۰۶ تا ۴۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي خصوصيات بوم شناختي .Dracocephalum kotschyi Boiss در مراتع شهرستان بجنورد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بوم شناسي
مقاله زرين گياه (.Dracocephalum kotschyi Boiss)
مقاله بجنورد
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسعدي علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خشنوديزدي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گياه Dracocephalum kotschyi Boiss. يكي از گياهان دارويي و معطر است که در رويشگاه هاي طبيعي در نواحي کوهستاني و مرتفع کشور يافت مي شود. اين گياه به علت اسانس زياد آن مورد توجه مي باشد. در طب سنتي از اين گياه در کاهش تب، درد مفاصل و روماتيسم و به عنوان ضد التهاب و التيام دهنده زخم استفاده مي شود. مطالعه حاضر به منظور شناخت خصوصيات بوم شناختي اين گونه جهت معرفي براي کشت انبوه آن در اراضي زراعي و استفاده در صنايع دارويي و همچنين جلوگيري از تخريب رويشگاه هاي طبيعي گونه در سال ۱۳۸۷ در مراتع شهرستان بجنورد انجام شد. مشخصات اقليمي، زمين شناسي، تيپ رويشگاه، گياهان همراه، اندازه گيري متغيرهاي رويشي و تجزيه فيزيكي و شيميايي خاک براي گياه در رويشگاه آن انجام گرديد. نتايج نشان داد که اين گونه در منطقه مورد مطالعه با بارندگي متوسط سالانه ۳۲۰ ميلي متر، دماي متوسط سالانه ۱۰٫۲۲ درجه سانتي گراد و اقليم نيمه خشک سرد رويش مناسبي دارد. اين گونه در دامنه هاي شمالي و شمال غربي در ارتفاع ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ متري از سطح دريا در مناطق سنگلاخي پراكنش يافته است. در منطقه مورد مطالعه خاک بسيار کم عمق و داراي بافت لومي،pH = 7.57 – ۷٫۶ ،EC = 0.555  دسي زيمنس بر متر و CEC = 11.475 – ۱۱٫۹ سانتي مول بر کيلوگرم مي باشد. تيپ رويشگاه چاي چوپان – علف بره است و بيش از ۵۸ گونه گياهي همراه اين گونه ديده مي شود. بدين ترتيب ميانگين پوشش تاجي و تراکم زرين گياه در منطقه به ترتيب ۰٫۱۲۲ درصد و ۳۶۱ بوته در هکتار بود.