مقاله بررسي خصوصيات تکتنوماگمايي بازالت هاي جواهردشت در شرق گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۲۳ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي خصوصيات تکتنوماگمايي بازالت هاي جواهردشت در شرق گيلان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازالت هاي جواهردشت
مقاله كافت درون قاره اي
مقاله مناطق فرورانش
مقاله آلايش پوسته اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حق نظر شهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بازالت هاي جواهردشت به سن کرتاسه رخنمون وسيعي را در دامنه شمالي البرز در شرق گيلان تشکيل مي دهند. در مورد جايگاه زمين ساختي اين بازالت ها نظرات گوناگوني ابراز شده است. برخي از نظريه ها اين بازالت ها را در ارتباط با مجموعه هاي افيوليتي دانسته و نظريات ديگر آن ها را به حوضه هاي کششي پشت قوسي مرتبط مي دانند.
هدف: تعيين محيط زمين ساختي اين بازالت ها و جايگاه ژئوديناميکي آن ها از اهداف اين مطالعه مي باشد.
روش بررسي: در راستاي انجام اين تحقيق ۱۲ نمونه به روش XRF مورد تجزيه عنصري قرار گرفتند. نسبت هاي ايزوتوپي ۱۴۳ Nd / 144 Nd و ۸۷ Sr / 86 Sr پنج نمونه از بازالت هاي مورد مطالعه در آزمايشگاه کارلتون کانادا تعيين شدند.
نتايج: مطالعه بر روي روند الگوي عناصر ناسازگار و مقايسه آن ها با مقادير پوسته اي و مطالعه بر روي نسبت هاي ايزوتوپي ۱۴۳ Nd / 144 Nd و ۸۷ Sr / 86 Sr و نسبت هاي عناصر کمياب ناسازگار حاکي از آن است که بازالت هاي منطقه در ارتباط با ماگماتيسم مناطق كافتي درون قاره اي بوده که به درجاتي باسنگ هاي پوسته قاره اي آلايش يافته اند.
نتيجه گيري: در اثر رخداد آلايش پوسته اي، خصوصيات ژئو شيميايي اوليه اين بازالت ها تغيير کرده به نحوي که سيماي مناطق فرورانش را به طور کاذب نشان مي دهند، و از اين حيث کاملا قابل قياس با بازالت هاي تحولي كافت ريوگراند، كافت اتيوپي و ايالت بيسين اند رنج مي باشند.