مقاله بررسي خصوصيات جريان پذيري خمير خرما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز۱۳۸۸ در نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي) از صفحه ۳۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي خصوصيات جريان پذيري خمير خرما
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خمير خرما
مقاله رفتار جربان
مقاله خواص رئولوژيکي
مقاله مدل آرنيوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاراژيان حجت
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوع خرماي ايران درميان تعداداندك کشورهاي توليدکننده بي نظير است ويکي از فرآورده هاي صادراتي به شمار مي رود. باهسته گيري و درادامه اکسترود کردن خرماهاي نرم شده مي توان يک محصول نيمه جامد به نام خمير خرما تهيه کرد. از خواص مهم فيزيکوشيميايي اين محصول ويژگي هاي رئولوژيکي و جريان پذيري اين فرآورده مي باشد. هدف از اين تحقيق بررسي خواص جريان پذيري خمير خرماي توليدي در کشورمان مي باشد. ويژگي هاي جريان و پارامترهاي رئولوژيكي با استفاده از ويسكومتر دوراني مجهز به يك سيركولاتور حرارتي انجام پذيرفت. داده هاي تنش برشي در برابر سرعت برشي با ۶ مدل مشهور به نام هاي قانون توان(Power law) ، پلاستيک بينگهام (Bingham plastic) مدل هرشل بالکلي(Herschel – Bulkley) ، مدل کاسون(Casson) ، مدل سيسکو(Sisko)  و مدل ووکادلو(Vocadlo)  برازش شدند. وابستگي ويسكوزيته به دما با استفاده از مدل آرنيوس مورد بررسي قرار گرفت. خمير خرما يك رفتار غير نيوتني مشخصا شل شونده با برش از خود نشان داد. ويسكوزيته با افزايش دما كاهش پيدا کرد. همچنين بهترين مدلي كه در تمام دماها نمونه ها را توصيف كرد مدل كاسون بود.