مقاله بررسي خصوصيات حرارتي و رنگي الياف سلولزي پوشش داده شده با نانو ذرات هيدروكسيد آلومينيوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم و فناوري رنگ از صفحه ۲۶۷ تا ۲۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسي خصوصيات حرارتي و رنگي الياف سلولزي پوشش داده شده با نانو ذرات هيدروكسيد آلومينيوم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلولز
مقاله نانوهيدروکسيد آلومينيوم
مقاله پوشش دهي
مقاله تاخيرانداز شعله
مقاله مولفه هاي رنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كيومرثي امير
جناب آقای / سرکار خانم: خواجوي رامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق از نانوهيدروکسيد آلومينيوم (ATH) به عنوان يک ماده تاخير انداز شعله با غلظت هاي مختلف به منظور پوشش دهي الياف سلولزي استفاده شده و در ادامه پارامترهاي موثر در فرآيند و همچنين تغييرات ايجاد شده در خصوصيات حرارتي و رنگي محصول توسط روش هايSEM ، TGA، DSC و اسپکتروفوتومتري انعکاسي مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس نتايج به دست آمده نانوهيدروکسيد آلومينيوم به عنوان يک عامل ديرسوز کننده دوست دار محيط زيست مناسب براي کالاي پنبه اي مي تواند کاربرد داشته باشد. همچنين نتايج اسپکتروفوتومتري انعکاسي مويد آن است که پوشش اعمال شده تاثير نامطلوبي بر خصوصيات رنگي محصول ندارد.