مقاله بررسي خصوصيات دانه گرده در برخي گونه هاي جنس Ranunculus از خانواده Ranunculaceae در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسي خصوصيات دانه گرده در برخي گونه هاي جنس Ranunculus از خانواده Ranunculaceae در ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرده شناسي
مقاله آلاله،Rhizomatosa ،Praemorsa
مقاله Grumosa

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاك روان منيژه
جناب آقای / سرکار خانم: راستي پيشه ساره
جناب آقای / سرکار خانم: عمادي ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس آلاله بزرگترين جنس در خانواده آلاله است و داراي پراکنش وسيع در تمام نقاط دنيا خصوصا مناطق معتدله است. در اين مطالعه دانه هاي گرده به کمک ميکروسکوپ نوري مورد بررسي قرار گرفت و محور قطبي (P) و محور استوايي (E) و نسبت P/E تعيين شد. همچنين با کمک ميکروسکوپ الکتروني نيز گرده ها مطالعه شدند و شکل کلي دانه گرده در نماي قطبي و استوايي و تزيينات سطح اگزين تعيين شد. در اين بررسي دانه گرده از گونه هاي يکساله و سه گروهRadix rhizomatosa ، R. praemorsa و R. grumosa از گونه هاي چند ساله مورد مطالعه قرار گرفتند و مشخص شد که صفت اندام زيرزميني براي جدا کردن گروه ها صفتي مصنوعي بوده و مناسب نيست، لذا گروه هاي  Rhizomatosaو Praemorsa که از نظر دانه هاي گرده و ريخت شناسي شباهتهاي زيادي دارند مي توانند در هم ادغام شوند.