مقاله بررسي خصوصيات زيستي و تغييرات جمعيت شته هاي سورگوم جارويي در منطقه ميانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۴۱ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي خصوصيات زيستي و تغييرات جمعيت شته هاي سورگوم جارويي در منطقه ميانه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شته
مقاله سورگوم جارويي
مقاله تغييرات جمعيت
مقاله خصوصيات زيستي
مقاله طول عمر
مقاله باروري
مقاله طول مدت نسل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخي خانقاه شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: خدابنده حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: صيامي كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سورگوم جارويي با سطح زير كشت وسيع يكي از مهمترين محصولات منطقه ميانه مي باشد. شته ها از آفات اصلي اين محصول بوده و كشاورزان براي مبارزه با آن بارها از سموم شيميايي مختلف استفاده مي كنند. در اين تحقيق شته هاي زيان آور سورگوم جارويي جمع آوري و شناسايي شدند. همچنين با آماربرداري هاي هفتگي تغييرات جمعيت شته ها مورد بررسي قرار گرفته و خصوصيات زيستي آن ها با استفاده از قفس هاي برگ به دست آمد. نتايج نشان داد كه در مزارع سورگوم جارويي منطقه ميانه دو گونه (Rondani) Schizaphis graminum و (Fitch) Rhopalosiphum maidis فعاليت دارند. اوج جمعيت گونهS. graminum  اواخر خرداد ماه بود كه در اين زمان متوسط تعداد آن در هر ساقه به ۱۰٫۷۲۵ عدد رسيد و در تير ماه به سرعت از جمعيت آن كاسته شد. گونه R. maidis با وجود اين كه كمي ديرتر (اواخر خرداد ماه) شروع به فعاليت كرد، ولي مهم ترين گونه شته هاي سورگوم جارويي بوده و تا آخر فصل زراعي نيز به خسارت خود روي بوته ها ادامه داد، به طوري که جمعيت آن روي برخي از بوته ها به بيش از ۱۰۰۰ عدد رسيده و ضمن نكروزه کردن بوته، تمام سطح برگ پرچم و خوشه پوشيده از شته و عسلك گرديد. جمعيت اين شته در اوايل مردادماه به متوسط تعداد ۱۱۴٫۷۵ در هر ساقه رسيد و پس از آن به سرعت شروع به كاهش كرد. در پرورش هاي آزمايشگاهي، درصد تلفات دو گونهS. graminum  و R. maidis  روي برگ هاي سورگوم جارويي نسبتا كم (به ترتيب ۳٫۲ و ۵٫۶ درصد) بود. هم چنين هر دو گونه طول دوره پورگي را به طور متوسط در كمتر از ۱۰ روز به پايان رسانده و تبديل به حشره كامل شدند. ميانگين طول عمر دو گونه مذكور به ترتيب ۲۸٫۲ و ۳۲٫۶ روز و ميانگين باروري آن ها به ترتيب ۴۱٫۸۴ و ۴۹٫۷ عدد پوره به دست آمد كه در R. maidis بيشتر از گونه S. graminum بود. هم چنين متوسط طول مدت يك نسل دو گونه مورد بررسي به ترتيب ۱۱٫۳ و ۱۰٫۹ روز به دست آمد.