مقاله بررسي خصوصيات زيستي و توليد مثلي لاک پشت عقابي در Eretmochelys imbricate جزيره هرمز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم محيطي از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي خصوصيات زيستي و توليد مثلي لاک پشت عقابي در Eretmochelys imbricate جزيره هرمز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لاک پشت عقابي
مقاله خليج فارس
مقاله خصوصيات زيستي
مقاله لانه گزيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لقماني مهران
جناب آقای / سرکار خانم: سواري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: كمي حاجي قلي
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي پروين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طول فصل تخم گذاري صفات مهم زيست سنجي از قبيل طول و عرض مستقيم لاک پشتي، وزن، طول و عرض منحني لاک پشتي، طول لاک شکمي، طول دم و صفات توليد مثلي از جمله تعداد کل تخم ها، تعداد تخم هاي غيرنرمال و نرمال، وزن و قطر تخمها در ۴۱ لاک پشت عقابي (Eretmochelys imbricata) از اواسط اسفند ۱۳۸۴ تا خرداد ۱۳۸۵ اندازه گيري شد. فقط %۴۹ از لاک پشت هاي زيست سنجي شده تخمگذاري نمودند. آناليز دانه بندي در نقاط تخم گذاري نشان داد که سواحل داراي سايز دانه بندي بين ۲ تا %۰٫۰۶۳ ميلي متر بوده و موفقيت لانه گزيني در نقاطي با دانه بندي بين ۰٫۲۵ تا ۰٫۱۲۵ ميلي متر بالاتر بود. ميانگين وزن و طول مستقيم ۴۴٫۴۵ کيلوگرم و ۶۵٫۲۲ سانتي متر بوده که در مقايسه با لاک پشت هاي عقابي در ساير جزاير ايراني و منطقه خليج فارس مشابه بوده ولي نسبت به ساير نقاط جهان از ميانگين طولي و وزني پايين تري برخوردار بودند. توزيع طولي و وزني نشان داد لاک پشت هاي مراجعه کننده براي تخم گذاري داراي سنين مختلفي بودند. ميانگين کل تعداد تخم ها ۹۲ عدد و ميانگين قطر و وزن تخم ها ۳۷٫۱۸ ميلي متر و ۳۰٫۴۵ گرم بود که در مقايسه با ساير جزاير ايراني و منطقه خليج فارس مشابه بوده ولي در مقايسه با ساير نقاط جهان داراي ميانگين تعداد کل تخم پايين تر و ميانگين قطر و وزن تخم بالاتر بودند. در نهايت چنين نتيجه گيري مي شود که لاک پشت هاي جزيره هرمز و حتي منطقه خليج فارس از نظر اندازه کوچک تر از ساير نقاط جهان بوده و تعداد تخم هاي کم تري نيز مي گذارند ولي اندازه تخم ها و در نتيجه اندازه نوزادها بزرگتر بوده که تا حدودي مي تواند در افزايش شانس بقا، نوزادان تاثيرگذار باشد.