مقاله بررسي خصوصيات مورفومتريك خرچنگ، Rhithropanopeus harrisii tridentatus، در ساحل شهرستان نور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۶ در مجله علوم و فنون دريايي ايران از صفحه ۷۵ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسي خصوصيات مورفومتريك خرچنگ، Rhithropanopeus harrisii tridentatus، در ساحل شهرستان نور
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصيات مورفومتريك
مقاله خرچنگ گرد
مقاله Rhithropanopeus harrisii tridentatus
مقاله درياي خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري مهرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني فشتمي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خصوصيات مورفومتريك خرچنگ، tridentatus Rhithropanopeus harrisii، طي ۶ ماه از تير تا آذر ۱۳۸۴ در ساحل نور (جنوب درياي خزر) بررسي شد. از مجموع ۱۷۵ قطعه خرچنگ صيد شده ۹۲ قطعه ماده و ۸۳ قطعه نر بودند (نسبت جنسي ۴۷٫۵۲:۴۲٫۵۸). طي اين بررسي هيچگونه رشد گنادي و هيچ ماده اسفنجي مشاهده نشد. مقايسه عرض کاراپاس، طول کاراپاس، طول و ارتفاع چنگك بزرگ و وزن تر در نرها و ماده ها اختلاف معناداري را نشان داد (p<0.05)، به طوري که همه موارد ياد شده در نرها بيشتر از ماده ها بودند. حداقل و حداکثر عرض کاراپاس نيز در نرها و ماده ها به ترتيب ۱۵-۵٫۴ و ۱۴mm-4 بود. همچنين ارتباط معناداري بين عرض کاراپاس و ديگر شاخصهاي اندازه گيري شده ديده شد. در مجموع، نتايج اين تحقيق اندازه کوچک تر اين خرچنگ را در درياي خزر نسبت به ديگر مناطق مورد مطالعه نشان داد.