مقاله بررسي خصوصيات پروبيوتيكي دو سويه لاكتوباسيلوس جداسازي شده ازعلوفه سيلو شده ذرت و سبوس برنج و پوشش دادن آنها با پليمرهاي آلژينات و كيتوزان براي افزايش پايداري آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۲۲۳ تا ۲۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي خصوصيات پروبيوتيكي دو سويه لاكتوباسيلوس جداسازي شده ازعلوفه سيلو شده ذرت و سبوس برنج و پوشش دادن آنها با پليمرهاي آلژينات و كيتوزان براي افزايش پايداري آنها
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروبيوتيك
مقاله لاكتوباسيلوس
مقاله علوفه سيلو شده
مقاله سبوس
مقاله پوشش دهي
مقاله آلژينات
مقاله كيتوزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيمان فر شراره
جناب آقای / سرکار خانم: كسري كرمانشاهي روحا
جناب آقای / سرکار خانم: فولادي جمشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پروبيوتيکها ميکروارگانيسم هاي زنده اي هستند که فوايدي رابراي سلامتي انسان و حيوانات دارا مي باشند. هدف از اين مطالعه بررسي خصوصيات پروبيوتيکي باکتريهاي جداسازي شده از علوفه سيلو شده و سبوس برنج بود. در تحقيق حاضر اقدام به جداسازي گونه هايي از لاکتوباسيلوس از علوفه سيلو شده ذرت و سبوس برنج از مناطق سردسير کشور (بروجرد، تبريز) به روش کشت بي هوازي گرديد. تست هاي بيوشيميايي مانند رنگ آميزي گرم، واكنش كاتالاز، رشد در ۱۵oC و ۵۰oC، هيدروليز آرژينين و تخمير قندهاي مختلف انجام شد. ميزان تحمل اسيدي و رشد در مقابل نمک هاي صفراوي در زمانهاي مختلف تعيين گرديد. به منظور افزايش بقا در شرايط نامساعد اقدام به پوشش دهي آنها با استفاده از پليمرهاي آلژينات و كيتوزان گرديد. مطالعه حاضر مشخص نمود که باکتري هاي جدا شده گونه هايي از لاکتوباسيلوس مي باشند که قادر به تخمير کربوهيدراتهاي تست شده بوده و تنها لاكتوباسيلوس علوفه قادر به رشد در ٥٠ درجه سانتيگراد است. به علاوه اين باکتري ها قادر به رشد در شرايطي تا pH=2 و تحمل نمک هاي صفراوي مي باشند. نتايج نشان داد که باكتري جداسازي شده از علوفه گونه اي از لاکتوباسيلوس است كه احتمالا مي توان از آن در نگهداري علوفه سيلو شده استفاده نمود. با توجه به اينكه لاكتوباسيلوس سبوس نمي تواند تا دماي ٥٠ درجه (دماي تخمير در علوفه) رشد نمايد بنابراين نمي تواند به عنوان افزودني در علوفه به كار رود.